Blog

4. augusta 2023
808

Nadobudli ste v roku 2023 byt, nebytový priestor, pozemok alebo stavbu? Zo zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z. z., Vám prináleží zdaňovacia povinnosť. Daň z nehnuteľnosti sa platí v aktuálnom roku, teda najbližšie v roku 2024, za rok 2024. Kedy vzniká daňová povinnosť k nehnuteľnosti? Pokiaľ sa v priebehu roka 2023 stanete vlastníkom, […]