Blog

30. apríla 2024
1402

Zmena legislatívy, konkrétne novelizácia zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, ktorá vstúpila do platnosti 1. júla 2023 podľa novelizačného zákona č. 109/2023 Z. z., priniesla podstatné úpravy v metóde určenia výšky správnych poplatkov spojených s registráciou vozidiel. Tieto úpravy sa týkajú motorových vozidiel v kategóriách L, M1 a N1, s výnimkou vozidiel v […]