Aké sú poplatky za prihlásenie auta 2024

Lukáš Ščehovič
30. apríla 2024
1402
audi, aké sú poplatky za registráciu auta

Zmena legislatívy, konkrétne novelizácia zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, ktorá vstúpila do platnosti 1. júla 2023 podľa novelizačného zákona č. 109/2023 Z. z., priniesla podstatné úpravy v metóde určenia výšky správnych poplatkov spojených s registráciou vozidiel. Tieto úpravy sa týkajú motorových vozidiel v kategóriách L, M1 a N1, s výnimkou vozidiel v kategórii N1 s maximálnym počtom troch sedadiel.

Od uvedeného dátumu sa zavádza nový spôsob výpočtu správneho poplatku za evidenciu a zmenu vlastníctva vozidla, kde sa zohľadňuje ekologický koeficient namiesto doteraz používaného veku vozidla. Suma poplatku sa teraz odvíja od výkonu vozidla a jeho ekologického koeficientu, podľa vzorca VÝKON VOZIDLA * EKOLOGICKÝ KOEFICIENT VOZIDLA. Predtým poplatok klesal s vekom vozidla a bol násobený jeho výkonom.

Nové poplatky za prepis auta

Táto zmena favorizuje vozidlá s novšími, ekologicky šetrnejšími technológiami a nižším výkonom, zatiaľ čo staršie vozidlá s vyšším výkonom a nižšou ekologickou normou sú postavené do menej výhodnej pozície. Pre vozidlá s výkonom do 80 kW zostáva výška poplatku nezmenená na úrovni 33 eur.

Osobitná pozornosť je venovaná elektromobilom, teda vozidlám poháňaným výhradne elektrickou energiou, pre ktoré je stanovený správny poplatok vo výške 33 eur bez ohľadu na výkon vozidla.

Tabuľka poplatkov za registráciu  vozidla (cena za prihlásenie vozidla podľa kw):

Výkon motora: 
do 80 kW33 €
do 90 kW60 €
do 100 kW90 €
do 110 kW120 €
do 125 kW200 €
do 140 kW300 €
do 155 kW500 €
do 170 kW700 €
do 210 kW900 €
Nad 210 kW1000 €

Presný výpočet za registráciu vášho auta nájdete tu :

Poplatok za prepis auta kalkulačka

Ak nezmeníte pri prepise evidenčné číslo vozidla,  tak poplatky za prepis auta z okresu do okresu sú rovnaké ako keď prepisujete auto v rámci okresu.

Ak potrebujete aj nové tabuľky s evidenčným číslom, tak musíte k výslednej sume za registráciu vozidla prirátať aj 25€ za ich vydanie.

Ekologický koeficient pri registrácií auta

Druh vozidla podľa druhu palivaEkologický koeficient vozidla
1Vozidlo staršie ako 40 rokov od dátumu prvej evidencie (bez rozdielu druhu paliva)    0,10
2.           Vozidlo s druhom paliva: H2 (vodík), kombinácia akékoľvek palivo + PHEV (Plug-In hybrid) 0,20
3.Vozidlo s iným druhom paliva ako v riadku 1 a 2 alebo iné vozidlo ako ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil)
Emisná normaDátum prvej evidencie 
Vozidlo Euro 1/Ido 31.12.19961,00
Vozidlo Euro 2/IIod 1.1.1997 do 1.12.20010,80
Vozidlo Euro 3/IIIod 1.1.2002 do 31.12.20060,70
Vozidlo Euro 4/IV            od 1.1.2007 do 31.12.20110,60
Vozidlo Euro 5/V/EEVod 1.1.2012 do 31.8.20160,50
Vozidlo Euro 6a, b, c/VIA, B, C   od 1.9.2016 do 31.8.20200,45
Vozidlo Euro 6d/VID a novšieod 1.9.2020      0,4

Poplatky za vydanie nového evidenčného čísla:

Druh EČVCena od 1.4.2024 za 1ks
Vyrobená zo zliatin ľahkých kovov pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie takejto tabuľky za stratenú zničenú, poškodenú, odcudzenú či neupotrebiteľnú tabuľku25€
Tabuľka s osobitným evidenčným číslom25€
Tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom50€
Tabuľka zo zliatin ľahkých kovov vytvorená na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise alebo za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku250€
Tabuľka zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúca svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla260€
Duplikát tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla vyrobená zo zliatin ľahkých kovov  100€
Tabuľka zo zásob Policajného zboru250€

Oslobodenie od správneho poplatku za prepise auta

  1. Registrácia majiteľa motorového alebo prípojného vozidla získaného dedičstvom, na základe rozhodnutia úradu alebo súdu, ako aj v prípade ukončenia spoločného majetku manželov, je oslobodená od poplatku uvedeného v tejto položke.
  2. Registrácia majiteľa vozidla kategórie M1 a N1 je oslobodená od poplatku uvedeného pod bodom a) tejto položky, ak bola na nákup vozidla poskytnutá finančná podpora podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o finančných príspevkoch na zmiernenie dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a jeho doplnkov, vrátane neskorších zmien a doplnení.
  3. Registrácia majiteľa motorového vozidla kategórie L1e, podľa § 43 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel na verejných cestách a jeho doplnkoch, je tiež oslobodená od poplatku podľa bodu a) uvedenej položky.

ZŤP zľava pri registračnom poplatku za auto

Pri registrácii motorového vozidla na meno osoby držiacej preukaz ťažko zdravotne postihnutého jedinca alebo preukaz ťažko zdravotne postihnutého s doprovodom, ako aj v prípade vozidiel špeciálne upravených pre riadenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím, sa výška poplatku automaticky znižuje o 50 %. Táto zľava sa uplatňuje za predpokladu, že pri nákupe vozidla kategórie M1 a N1 nebol využitý finančný príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o poskytovaní peňažných príspevkov na pokrytie potrieb spojených s ťažkým zdravotným postihnutím, vrátane následných úprav a doplnení tohto zákona.

Zvýhodnený registračný poplatok pre rodinné vozidlá

Podľa bodu a) uvedenej položky dôjde k zníženiu poplatku o 50 %, avšak maximálne do výšky 33 eur, v prípade registrácie vozidla kategórie M1, ktoré má aspoň šesť sedadiel a jeho motor neprekračuje výkon 110 kW, ak je registrované na osobu, ktorá si na základe špecifického zákona nárokuje prídavok na dieťa za minimálne štyri deti do ich 19. roku veku.

Ako ušetriť na správnych poplatkoch pri prepise auta

Môžete ušetriť až 70€ ale podmienkou je vlastniť elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostným osobným kódom – BOK a kvalifikovaným elektronickým podpisom – KEP a prepis musíte vykonať cez portál www.slovensko.sk. Návod nájdete tu

Poistenie auta – PZP

Pred prepisom auta nezabudnite uzavrieť nove Povinné zmluvné poistenie – PZP, ktoré je zo zákona povinné a bez preukázania uzatvoreného platného PZP Vám auto neprepíšu.

Porovnať si ponuky Povinného zmluvného poistenia – PZP od všetkých poisťovni môžete aj v našej online kalkulačke alebo u poistných špecialistov na našom Call centre (+421 950 105 037).

Havarijné poistenie

Ak registrujete nové alebo novšie motorové vozidlo, tak určite odporúčame uzavrieť aj havarijné poistenie, ktoré kryje škody vzniknuté na vašom vozidle a vďaka nemu sa vyhnete vysokým finančným stratám v prípade nehody, krádeže, vandalizmu prípadne živelným udalostiam. Havarijné poistenie si môžete vypočítať a uzavrieť aj v našej online kalkulačke alebo u  poistných špecialistov na našom Call centre (+421 950 105 037).

Zdroje:

tlačové správy Ministerstva vnútra SR (minv.sk)

– zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch Ministerstva vnútra

– Slovensko.sk

*Uvedené výpočty v tomto článku majú len informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Od vydania článku sa mohli poplatky zmeniť.

Zdieľať článok: