Odstúpenie od zmluvy

Poistnú zmluvu uzatvorenú online je možné vypovedať do 14 dní odo dna jej uzatvorenia.

 

Odstúpenie je potrebné vytlačiť , vlastnoručne  podpísať a doručiť do poisťovni v stanovenej lehote.

Jednotlivé poisťovne môžu určiť ďalšie možnosti podania odstúpenia , napr. jeho podanie cez online formulár a pod.

V prípade , že  potrebujete pomôcť , kontaktujte nás.

 

Kontakt

mail: info@respect-direct.sk

Tel. kontakt: +421 950 105 037