Nahláste Vašu poistnú udalosť online bez starostí

Hlásenie poistených udalostí

Vyberte si poisťovňu,

v ktorej chcete hlásiť poistnú udalosť.

Po výbere poisťovni následne pokračujte na portály danej poisťovni, kde vyplníte škodovú udalosť online. Ak potrebujete pomôcť môžete kontaktovať naše call centrum