Čo je to vinkulácia pri poistení nehnuteľnosti?

Lukáš Ščehovič
29. mája 2024
98
poistenie nehnuteľnosti, vinkulácia pri poistení nehnuteľnosti, poistenie domu

Čo je to vinkulácia poistenia?

Vinkulácia predstavuje právne obmedzenie, ktoré sa používa v rôznych finančných a právnych transakciách. V kontexte poistenia nehnuteľností sa vinkulácia vzťahuje na situáciu, kde právo na poistné plnenie prechádza z poistníka na inú osobu alebo právnickú osobu. Táto prax je zvyčajne používaná pri hypotekárnych úveroch, kde banka ako veriteľ vyžaduje, aby poistné plnenie bolo v prípade škody na založenej nehnuteľnosti vyplatené jej, aby sa zaistilo pokrytie výšky úveru alebo opravy poškodenia.

Vinkulácia pri hypotéke

Pri hypotekárnom úvere banka vždy vyžaduje vinkuláciu poistenia.

Najvýhodnejšie poistenie nehnuteľnosti a domácnosti online

Poistenie nehnuteľnosti
Výpočet ceny

Prečo banka vyžaduje vinkuláciu?

Vinkulácia poistenia nehnuteľnosti je nutná, nakoľko banky vyžadujú takúto vinkuláciu ako spôsob zabezpečenia svojej investície. Keď poskytujú hypotekárny úver, chcú zabezpečiť, že ak dôjde k poškodeniu nehnuteľnosti, poistné plnenie bude použité na jej opravu alebo na splatenie zostatku úveru, čo znižuje finančné riziko banky. Vinkulovaná suma musí byť minimálne vo výške poskytnutého úveru, aby sa banka chránila pred možnými stratami.

Ako prebieha potvrdenie vinkulácie a ako uzavrieť vinkuláciu poistného plnenia?

Potvrdenie vinkulácie sa dá realizovať rôznymi spôsobmi. V banke si vyžiadate tlačivo, ktoré následne na pobočke poisťovne necháte potvrdiť. Potvrdené tlačivo potom odovzdáte späť do banky. Niektoré banky a poisťovne ponúkajú aj elektronické komunikačné metódy, ako sú e-maily alebo online portály, cez ktoré môžu klienti vinkuláciu jednoducho zriadiť a potvrdiť.

Čo je potrebné k zriadeniu vinkulácie a ktoré údaje musí obsahovať vinkulácia?

K zriadeniu vinkulácie treba mať platnú poistnú zmluvu k nehnuteľnosti, na ktorú chceme zriadiť vinkuláciu. Vinkulácia poistnej zmluvy musí obsahovať základné údaje:

 • predmet vinkulácie,
 • údaje o poisťovni,
 • osobné údaje klienta,
 • číslo poistnej zmluvy,
 • údaje o úverovej spoločnosti,
 • vinkulovaná suma,
 • typ poistenia, výška poistnej sumy, spoluúčasť,
 • doba splácania úveru,
 • dátum a podpisy zúčastnených.

Riziká spojené s vinkuláciou

Hoci vinkulácia poistenia poskytuje určitú úroveň bezpečnosti pre veriteľa, existujú aj potenciálne riziká, ktoré môžu vzniknúť. Pre kupujúceho alebo majiteľa nehnuteľnosti môže byť obmedzujúce, keď poistné plnenie priamo neprichádza jemu, najmä v prípade, že potrebuje rýchlo reagovať na škodu. Okrem toho, ak na majiteľa nehnuteľnosti počas procesu vinkulácie vznikne exekúcia, vinkulované finančné prostriedky môžu byť taktiež zablokované a nedostupné.

Splatil som úver, čo ďalej? Devinkulácia

V prípade splatenia úveru banka vydá klientovi devinkuláciu, teda súhlas so zrušením vinkulácie poistného plnenia. Po obdržaní tohto dokumentu by mal klient informovať poisťovňu, aby mohla proces zrušenia vinkulácie dokončiť a obnoviť plnú kontrolu nad poistným plnením.

Tento proces oslobodzuje poistné plnenie z podmienok vinkulácie a vráti právo na priame poistné plnenie majiteľovi nehnuteľnosti, umožňujúc mu v budúcnosti voľnejšie disponovať s poistným krytím.

Vinkulácia poistenia je dôležitým nástrojom pre banky na zabezpečenie svojich úverových rizík, ale je tiež kľúčová pre majiteľov nehnuteľností, aby rozumeli jej dôsledkom a správne sa pripravili na jej podmienky. Správne pochopenie a výber poistného krytia môže významne prispieť k ochrane vašej investície a zabezpečeniu vášho domova.

Pri zvažovaní poistenia je dôležité si uvedomiť, že ako každá zmluvná podmienka, aj vinkulácia má svoje špecifiká. Pri výbere poistenia by sa klienti mali zamerať nielen na cenu, ale aj na kvalitu služieb, ktoré poisťovňa ponúka, a na flexibilitu v prípade škodových udalostí.

Ako si vybrať správne poistenie domácnosti a nehnuteľnosti?

Keďže poistenie a vinkulácia hrajú kľúčovú úlohu v ochrane vašej nehnuteľnosti, je dôležité vybrať si správne poistenie, ktoré pokryje všetky potrebné aspekty a riziká. Nasledujúce tipy vám môžu pomôcť pri výbere:

 1. Rozsah krytia: Uistite sa, že poistenie pokrýva všetky riziká spojené s vašou nehnuteľnosťou a lokalitou, ako sú prírodné katastrofy, krádeže a poškodenie majetku.
 2. Výška poistného krytia: Krytie by malo adekvátne zodpovedať hodnote vašej nehnuteľnosti a obsahu. Podpoistenie môže v prípade škody viesť k výrazným finančným stratám.
 3. Doplnkové poistenia: Zvážte pridanie poistenia zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám alebo poistenie právnej ochrany.
 4. Cena poistenia: Porovnajte ponuky viacerých poisťovní. Nezameriavajte sa len na cenu, ale zohľadnite aj kvalitu služieb a spokojnosť iných klientov s danou poisťovňou.
 5. Podmienky poistenia: Pozorne si prečítajte podmienky poistenia, oboznámte sa s poistenými rizikami a výškou ich limitov, prípadnými výlukami z poistenia, aby ste vedeli, čo presne vaše poistenie kryje.

Pri správnom výbere poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, ktoré spĺňa všetky potrebné podmienky a zohľadňuje vinkuláciu poistenia, môžete efektívne chrániť svoju investíciu a zároveň si zabezpečiť pokojnú myseľ.

Najvýhodnejšie poistenie nehnuteľnosti a domácnosti online

Poistenie nehnuteľnosti
Výpočet ceny

Poistenie vašej nehnuteľnosti a domácnosti aj s vinkuláciou môžete uzavrieť rýchlo a jednoducho v našej online kalkulačke www.respect-direct.sk alebo prostredníctvom poistných špecialistov na našom Call centre (+421 950 105 037).

Zdieľať článok:
Podobné články