Čo je cestovné poistenie

Lukáš Ščehovič
14. februára 2024
285
Cestovanie po svete, cesta lietadlom cestovné poistenie

Cestovné poistenie je typ poistenia, ktoré poskytuje finančnú ochranu a asistenciu počas pobytu v zahraničí. Toto poistenie môže kryť rôzne riziká a udalosti, ktoré by mohli nastať počas cesty, ako sú zdravotné problémy, strata batožiny, nepríjemnosti spojené s cestovaním, zrušené alebo oneskorené lety a mnohé ďalšie. Najčastejším krytím je poistenie liečebných nákladov, ktoré kryje náklady na zdravotnú starostlivosť v prípade choroby alebo úrazu. Krytie cestovného poistenia závisí od poisťovne a dohodnutých podmienok. Jednotlivé poistenia sa od seba výraznejšie líšia.

Online uzavretie cestovného poistenia 

Pred uzavretím poistenia odporúčame pozrieť si jednotlivé krytia, či vyhovujú typu Vašej cesty do zahraničia. Ak sa niekto bude venovať adrenalínovým športom, tak pripoistenie rizikových športov a overiť si, či daný šport nie je  vo výlukách poisťovne.

Niektoré poisťovne majú vo výluke alkohol čo znamená, že ak klient počas úrazu alebo inej škodovej udalosti bude preukázateľne pod vplyvom alkoholu tak poisťovňa nemusí poistnú udalosť plniť. Napríklad Generali poisťovňa má v produkte cestovného poistenia „drink povolený“. To znamená, že toleruje určené množstvo alkoholu do hranice stanovenej v poistných podmienkach.

Krátkodobé cestovné poistenie alebo celoročné cestovné poistenie

Ak cestujete napríklad raz za rok na dovolenku do zahraničia, tak sa Vám pravdepodobne oplatí krátkodobé cestovné poistenie, ktoré si viete prispôsobiť presne na mieru k danému výletu.  Ak cestujete do zahraničia pravidelne, súkromne alebo služobne, tak je pre Vás výhodné celoročné cestovné poistenie, ktoré Vás kryje počas celého roka, vždy keď pôjdete do zahraničia. Nie len, že je to cenovo výhodnejšie, ale odpadáva Vám tým aj ďalšia povinnosť pred každou cestou uzatvárať si poistenie a nemusíte celý rok na to myslieť.

Najčastejšie cestovné poistenie zahŕňa:

  • Poistenie liečebných nákladov – kryje náklady na liečbu a zdravotnú starostlivosť v zahraničí v prípade choroby alebo úrazu.

  • Poistenie batožiny – poskytuje náhradu za stratu alebo poškodenie batožiny počas cesty.

  • Poistenie storna cesty – kryje náklady, ak musíte zrušiť alebo prerušiť cestu z dôvodu nečakaných udalostí, ako sú choroba, úmrtie v rodine, alebo iné naliehavé okolnosti.

  • Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu – ochrana pred nákladmi spojenými so zodpovednosťou voči iným osobám za škody spôsobené počas cesty.

  • Úrazové poistenie – kryje trvalé následky úrazu alebo smrť počas zahraničnej cesty

Asistenčné služby – Poskytujú rôzne typy pomoci a poradenstva, ako sú informácie o destinácii, asistencia v prípade straty cestovných dokladov (pas, víza a pod.) a ďalšie.

Online uzavretie cestovného poistenia 

Pripoistenia v cestovnom poistení

Niektoré poisťovne poskytujú k cestovnému poisteniu aj pripoistenia ako napríklad Union cestovné poistenie poskytuje pripoistenie domáceho miláčika, straty cestovných dokladov alebo asistenčné služby pre nepojazdný bicykel a mnoho ďalších pripoistení.

Najlacnejšie cestovné poistenie

Na našej webovej stránke máte možnosť porovnať ceny ponúk rôznych cestovných poistení. Je však dôležité zohľadniť nielen cenu, ale aj to, či poistenie pokrýva všetky riziká spojené s vašou dovolenkou. Na našej platforme www.respect-direct.sk rýchlo a jednoducho nájdete prehľadné porovnanie jednotlivých ponúk od viacerých poisťovní, aby ste si mohli vybrať tú najvýhodnejšiu možnosť, ktorá vyhovuje vašim potrebám.

Odporúčame si prečítať podmienky a obmedzenia cestovného poistenia pred jeho uzatvorením, aby ste získali presné a úplné informácie čo je a nie je kryté v poistení. Cestovné poistenie by malo byť uzatvorené pred začiatkom cesty.

Zdieľať článok:
Podobné články