Ako si vybrať cestovné poistenie

Lukáš Ščehovič
14. februára 2024
158
Cestovanie v prírode, cestovné poistenie, cestovanie v divočine

Cestovanie do zahraničia so sebou nesie rôzne nečakané udalosti a nemožno podceňovať význam kvalitného cestovného poistenia. Pred výberom správneho produktu je dôležité zvážiť niekoľko dôležitých faktorov. V tomto článku si prejdeme, ako vybrať najlepšie cestovné poistenie pre svoje potreby. Cestovné poistenie si môžete vybaviť aj online na našej webovej stránke z pohodlia Vášho domova.

Online uzavretie cestovného poistenia 

1. Ktoré cestovne poistenie je najlepšie?

Pri výbere najlepšieho cestovného poistenia je rozhodujúce zohľadniť viacero faktorov. Zamerajte sa na rozsah krytia, limity poistného krytia a cenu. Cena by nemala byť jediným rozhodujúcim faktorom, je dôležité zvážiť, čo konkrétne poistenie zahŕňa a ako dobre kryje Vaše individuálne potreby napríklad poistenie batožiny, rizikové športy, storná zájazdu alebo poistenie zodpovednosti. Tieto doplnkové krytia môžu zásadne znižovať finančné riziká spojené s nečakanými situáciami na cestách.

2. Krátkodobé cestovné poistenie

Ak plánujete krátky jednorazový výlet a nechodíte viac krát ročne do zahraničia tak potom môže byť pre Vás ideálnou voľbou krátkodobé cestovné poistenie. Táto forma poistenia poskytuje dočasnú ochranu počas jednej cesty. Výhodou krátkodobého cestovného poistenia je, že ho môžete presne prispôsobiť typu Vášho výletu a ponúka rýchlu a účinnú ochranu pre Vaše dobrodružstvá.

3. Krátkodobé alebo celoročné cestovné poistenie?

Pri výbere medzi jednorazovým a celoročným cestovným poistením zvážte svoje cestovné návyky. Ak cestujete do zahraničia len raz ročne, tak je pre Vás pravdepodobne výhodnejšie jednorazové krátkodobé cestovné poistenie. Ak chodíte do zahraničia súkromne alebo služobne viac krát za rok, tak je pre Vás výhodnejšie celoročné cestovné poistenie, lebo Vám poskytuje nepretržitú ochranu počas celého roka, bez potreby uzatvárania nových zmlúv pred každou cestou. Pri ročnom cestovnom poistení si ale treba dať pozor na maximálnu dĺžku výjazdu, ktorá je u väčšiny poisťovní 45 dní, ale môžete ju využiť v rámci roku opakovane.

Výber správneho cestovného poistenia môže znamenať rozdiel medzi pokojným dovolenkovaním a finančnými starosťami v prípade nečakaných nepríjemných udalostí. Pri rozhodovaní o cestovnom poistení je dôležité zvážiť nielen cenu, ale aj rozsah krytia a špecifické potreby vašej cesty. Kľúčom je nájsť vyvážený balík, ktorý Vám poskytne bezpečnosť a pokoj počas celého Vášho dobrodružstva.

Ak si vyberiete najlepšie cestovné poistenie pre Vaše individuálne potreby, môžete sa tešiť na svoje cestovateľské zážitky bez obáv a s vedomím, že ste dobre zabezpečení voči možným rizikám. Bez ohľadu na to, či sa chystáte na krátkodobý výlet alebo plánujete viacero ciest počas roka, dobré cestovné poistenie je investíciou do Vášho pokoja a bezpečnosti na cestách. Zvážte Vaše možnosti a vyberte si cestovné poistenie, ktoré Vám poskytne optimálnu ochranu na každom Vašom kroku v zahraničí.

4. Čo najčastejšie kryje cestovné poistenie:

Liečebné náklady: Ochrana pred neočakávanými zdravotnými nákladmi v zahraničí, ktoré môžu byť neplánovane vysoké.

Strata batožiny: Krytie v prípade stratenia alebo poškodenia batožiny, čo môže výrazne ovplyvniť pohodlie cesty.

Zodpovednosť za škodu: Poistenie zodpovednosti, ktoré Vás ochráni v prípade, že spôsobíte škodu iným osobám na zdraví alebo ich majetku.

Storno poistenia : Možnosť náhrady nákladov v prípade, že musíte zrušiť svoju cestu z dôvodu nečakaných zdravotných okolností alebo iných nepredvídaných udalostí.

Prerušenie cesty: Možnosť náhrady nákladov v prípade, že musíte prerušiť svoju cestu z dôvodu nečakaných zdravotných okolností.

Niektoré poisťovne poskytujú k cestovnému poisteniu rôzne typy pripoistení. Napríklad v cestovnom poistení UNION si klient môže pripoistiť:

Poistenie mimoriadnej situácie

Poistenie domáceho miláčika

Asistenčné služby pre motorové vozidlo

Asistenčné služby pre nepojazdný bicykel

Poistenie dovolenkovej domácnosti

Poistenie elektronických zariadení

Poistenie cestovných dokladov

Nečakaný pobyt v nemocnici

Online uzavretie cestovného poistenia 

5. Ďalšie dôležité faktory pri cestovnom poistení

a)      Asistenčné služby k cestovnému poisteniu:

Asistenčné služby k cestovnému poisteniu sú doplnkové služby poskytované poistencom v priebehu ich cesty. Tieto služby majú za cieľ poskytnúť pomoc a ochranu v prípade nečakaných udalostí, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh cesty alebo zdravie poistenca. Niektoré z typických asistenčných služieb k cestovnému poisteniu zahŕňajú:

Asistenčné linky: Telefónne linky, kde môžu poistenci kontaktovať asistenčné služby 24 hodín denne. Tieto linky sú k dispozícii pre naliehavé situácie, ako sú lekárske prípady, strata cestovných dokladov alebo iné urgentné situácie.

Lekárska asistencia: Poskytuje pomoc v prípade zranenia alebo ochorenia počas cesty. To môže zahŕňať organizáciu lekárskeho transportu, náklady na lekársku starostlivosť a poradenstvo v lekárskych záležitostiach.

Asistenčné služby pri strate dokladov: pomoc v prípade straty cestovných dokladov, ako sú pasy alebo víza. To môže zahŕňať pomoc pri náhrade stratených dokladov a informácie o postupoch na mieste.

Asistenčné služby pri strate batožiny: pomoc v prípade stratenia alebo poškodenia batožiny, vrátane organizácie náhrady za stratené veci a poskytnutie nevyhnutných položiek pre poistenca.

Asistenčné služby pri prerušení cesty: v prípade, ak je cesta prerušená z dôvodu nečakaných udalostí, ako sú prírodné katastrofy, politické nepokoje alebo dopravné problémy. To môže zahŕňať organizáciu náhradného ubytovania a dopravy.

Asistenčné služby pri právnych otázkach: právne poradenstvo a asistencia v prípade právnych problémov počas cesty.

Asistenčné služby k cestovnému poisteniu: sa líšia v závislosti od konkrétnej poisťovne. Pri výbere cestovného poistenia je dôležité pozorne si preštudovať podmienky a zistiť, aké konkrétne asistenčné služby sú súčasťou ponuky.

b)      Rýchla likvidácia poistných udalostí:

Pri výbere poisťovne poskytujúcej cestovné poistenie treba zvážiť renomé aké má poisťovňa s likvidáciou poistných udalostí. V prípade škodovej udalosti klientovi veľmi pomôže rýchle a bezproblémové plnenie od poisťovne.

Zdieľať článok:
Podobné články