Blog

30. apríla 2024
1401

Zmena legislatívy, konkrétne novelizácia zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, ktorá vstúpila do platnosti 1. júla 2023 podľa novelizačného zákona č. 109/2023 Z. z., priniesla podstatné úpravy v metóde určenia výšky správnych poplatkov spojených s registráciou vozidiel. Tieto úpravy sa týkajú motorových vozidiel v kategóriách L, M1 a N1, s výnimkou vozidiel v […]

30. apríla 2024
44

Havarijné poistenie, známe tiež ako KASKO, predstavuje dôležitú formu ochrany pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel. Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia (PZP), ktoré kryje škody spôsobené tretím osobám, havarijné poistenie chráni predovšetkým majetok samotného poistenca – jeho vozidlo. To zahŕňa škody vzniknuté nehodou, krádežou, vandalizmom, živelnými pohromami a ďalšími nešťastnými udalosťami, ktoré môžu vozidlu spôsobiť […]

9. apríla 2024
317

Stráviť leto, pracovať a cestovať v Spojených štátoch amerických je u slovenských študentov čoraz populárnejšie. Asi takmer každý vysokoškolák už počul o možnosti Work & Travel. Vďaka tomuto programu si vedia študenti zarobiť a zároveň aj precestovať USA. Čo je program Work & Travel USA pre študentov? Work and Travel je program pod záštitou americkej vlády ktorý ponúka študentom z […]

13. marca 2024
194

PZP je skratka pre povinné zmluvné poistenie motorového vozidla, ktoré je nevyhnutným poistením pre každého vodiča. Čo je povinné zmluvné poistenie? Povinné zmluvné poistenie (PZP) predstavuje základný typ poistenia, ktorý je zákonom vyžadovaný pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel vrátane áut, motocyklov a iných kategórií vozidiel na Slovensku a v mnohých ďalších krajinách. Toto poistenie slúži […]

14. februára 2024
369

Cestovné poistenie je typ poistenia, ktoré poskytuje finančnú ochranu a asistenciu počas pobytu v zahraničí. Toto poistenie môže kryť rôzne riziká a udalosti, ktoré by mohli nastať počas cesty, ako sú zdravotné problémy, strata batožiny, nepríjemnosti spojené s cestovaním, zrušené alebo oneskorené lety a mnohé ďalšie. Najčastejším krytím je poistenie liečebných nákladov, ktoré kryje náklady […]