Blog

4. augusta 2023
64

Cestovné poistenie sa štandardne skladá z dvoch hlavných častí – základného balíka a skupiny doplnkových pripoistení. Tieto dve časti spolu tvoria celkový produkt cestovného poistenia s určitým rozsahom krytia. Základný balík cestovného poistenia predstavuje kľúčový balík, ktorý obsahuje poistenie liečebných nákladov s automatickým poskytnutím asistenčných služieb. Poistenie liečebných nákladov Vám môže zabezpečiť preplatenie nákladov súvisiacich s vyšetrením, […]

4. augusta 2023
57

Nadobudli ste v roku 2023 byt, nebytový priestor, pozemok alebo stavbu? Zo zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z. z., Vám prináleží zdaňovacia povinnosť. Daň z nehnuteľnosti sa platí v aktuálnom roku, teda najbližšie v roku 2024, za rok 2024. Kedy vzniká daňová povinnosť k nehnuteľnosti? Pokiaľ sa v priebehu roka 2023 stanete vlastníkom, […]

31. júla 2023
64

Cestovanie do zahraničia je vzrušujúce a plné nezabudnuteľných zážitkov. Zároveň si vyžaduje starostlivé plánovanie a pripravenosť na neočakávané udalosti. Jedným z kľúčových aspektov, ktorý sa pri cestovaní zvykne podceňovať, je cestovné poistenie. Vedeli ste, že cestovné poistenie je dôležité nie len pri letnej dovolenke, ale aj pri zimnom lyžovaní, resp. pri víkendovom turistickom pobyte v našich horách? V tomto článku […]