Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Ušetrite si čas a námahu s obchádzaním poisťovní v a následným porovnávaním najlepších ponúk poistenia Vašej zodpovednosti voči zamestnávateľovi. Vyplňte prosím jednoduchý formulár a my sa Vám ozveme s ponukou.

Spolupracujeme
s najlepšími poisťovňami

Odporúčania na mieru pre vás

Do formulára zadáte pár údajov
Do formulára zadáte zopár základných údajov, potrebných pre výpočet poistenia. Všetky údaje a dáta sú chránené a bude s nimi pracovať iba operátor nášho Call centra.
Pripravíme ponuky šité na mieru
Bude Vás kontaktovať náš operátor Call centra, ktorý pre Vás porovná ponuky od tých najlepších poisťovni v danom segmente šité na mieru, aby ste si mohli vybrať tú, ktorá bude najviac vyhovovať Vašim potrebám.
Všetko vybavíme za Vás
Po dohode s operátorom za Vás všetko sprocesujeme, pošleme Vám zmluvy do mailu a po zaplatení budete mať zmluvu uzatvorenú. Nie je nutné nikam chodiť a všetko vybavíte z pohodlia domova.

Preferujete telefonický kontakt?

S potešením vám poskytneme odbornú asistenciu prostredníctvom telefónu, pričom prejdeme všetky možnosti a navrhneme optimálne riešenia.
Alebo nám môžete zavolať, kedykoľvek to vyhovuje vám
Prečo sa poistiť cez Respect Direct?
Spoločnosť Respect direct je súčasťou skupiny Respect Slovakia.
Vďaka našim skúsenostiam Vám vieme ušetriť nemalé finančné prostriedky na všetkých druhoch poistenia.
Respect Slovakia, ktorej sme členom, je najväčší maklér v neživotnom poistení na slovenskom trhu a aktuálne ich služby využíva viac ako 200 000 spokojných klientov.
V našom rozsiahlom portfóliu poisťovní nájdete ideálne poistenie pre Váš automobil, ktoré bude plne zodpovedať všetkým Vašim potrebám.
Máme 30 ročné skúsenosti a spolupracujeme so všetkými významnými poisťovňami.

Čo má obsahovať dobré poistenie zodpovednosti zamestnanca?

Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Ako zamestnanec máte určité zodpovednosti voči svojmu zamestnávateľovi, kolegom a celkovo spoločnosti, v ktorej pracujete. Či už je to rozbitý mobilný telefón, chybne spravená fakturácia, zle vyrobený náhradný diel za strojom alebo nabúrané služobné auto. Čím je povolanie rizikovejšie, tým väčšie je aj potenciálne riziko, že nastane škodová udalosť.

Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu môže vyplývať zo zmlúv, etických kódexov alebo právnych predpisov. Škoda, ktorú od Vás môže zamestnávateľ vymáhať predstavuje až štvornásobok Vašej hrubej mzdy. S nami nemusíte mať žiadne obavy.  Stačí si len vybrať to správne poistenie.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca predstavuje druh poistenia, ktoré Vás chráni v prípade, že spôsobíte škodu Vášmu zamestnávateľovi počas vykonávania pracovných povinností. Poistenie Vám zabezpečuje ochranu za akékoľvek škody, spôsobené tretím osobám alebo na majetku Vášho zamestnávateľa.

 

Aké škody môže spôsobiť zamestnanec?

Aké povolanie vykonávate? Už ste sa niekedy zamýšľali nad tým, k akým škodám by mohlo dôjsť pri výkone Vášho povolaniať? Ako zamestnanec môžete spôsobiť rôzne druhy škôd, v závislosti od Vášho povolania a Vašich povinností.

 

Najčastejšie sa jedná o nasledovné škody:

 1. Fyzické poranenia – Práve tie môžete, hlavne v rizikových povolaniach neúmyselne spôsobiť inému zamestnancovi alebo tretej osobe. Najčastejšie pri manipulácii s ťažkým predmetom alebo pri používaní nebezpečných strojov.
 2. Materiálne škody – Poškodiť alebo zničiť majetok nemusíte len zamestnávateľovi ale aj tretej osobe. Stať sa tak môže pri manipulácii s nástrojmi alebo preprave materiálov.
 3. Finančné škody – Ako človek sa môžete pomýliť hocikedy, napríklad. aj pri faktúre alebo nesprávnym použitím finančných prostriedkov
 4. Právne problémy – Ak porušíte autorské práva alebo sa dopustíte podvodu
 5. Neschopnosť plniť pracovné povinnosti – Neplnením pracovných povinností môžete ohroziť fungovanie podniku alebo mu spôsobiť finančné straty
 6. Iné škody – špecifické škody, ktoré súvisia od konkrétnej povahy Vašej práce a pracovného prostredia

 

Kto môže uzavrieť poistenie zodpovednosti zamestnanca?

Poistenie zodpovednosti zamestnanca môže za svojich zamestnancov uzatvoriť  aj zamestnávateľ, avšak nie je to jeho povinnosť Ak za Vás zamestnávateľ takéto poistenie neuhrádza, odporúčame Vám ho uzatvoriť samostatne.

Na to, aby ste si mohli poistenie voči zamestnávateľovi uzatvoriť, je potrebné pracovať ako:

 • Zamestnanec alebo člen družstva, s pracovnou zmluvou podľa Zákonníka práce
 • Zamestnanec, v pracovnom pomere podľa Zákona o výkone práce vo verejnom sektore
 • Štátny zamestnanec, v štátnozamestnaneckom pomere alebo služobnom pomere v služobnom úrade, sudca a prokurátor
 • Dohodár, na základe Dohody o vykonaní práce podľa Zákonníka práce

 

Ako stanoviť poistnú sumu?

Poistnú sumu pri poistení zodpovednosti zamestnanca za škodu, ovplyvňuje hneď niekoľko faktorov, ktoré je potrebné zvážiť. Aká je povaha Vašej práce? O Aký typ podnikania sa jedná? Aký veľký je podnik a aké veľké riziko sa v ňom môže spôsobiť pri výkone činnosti? Čím  je riziko potencionálnej škody na majetku alebo zdraví väčšie, rovnako väčšia hodnota majetku spoločnosti, tým by mala byť poistná suma vyššia.

Maximálna suma, ktorú od Vás môže zamestnávateľ vymáhať, je zákonom limitovaná na štvornásobok hrubej mzdy pre jednu poistnú udalosť.  Odporúčame Vám poistenie uzatvoriť na takúto sumu. V prípade nižšej poistnej sumy sa vystavujete riziku, že prípadný rozdiel na škode doplatíte zamestnávateľovi z vlastného vrecka. Pri štátnych pracovníkoch predstavuje náhrada škody trojnásobok služobného platu.

Maximálna výška škody, ktorú môže zamestnávateľ požadovať od zamestnanca uhradiť, predstavuje sumu rovnajúcu sa:

 • štvornásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca v pracovnom pomere a zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme (napr. administratívni pracovníci v a. s., učitelia, vysokoškolskí učitelia)
 • štvornásobku funkčného platu štátneho zamestnanca v štátnozamestnaneckom pomere
 • trojnásobku funkčného platu sudcu alebo prokurátora
 • trojnásobku služobného platu štátneho zamestnanca v služobnom pomere (napr. policajt – (policajný zbor, väzenská a justičná stráž, železničná polícia), príslušník informačnej služby, príslušník bezpečnostného úradu, colník)
 • trojnásobku služobného platu príslušníka Hasičského a záchranného zboru
 • jednej tretine dohodnutej odmeny pri dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohodári)

 

Odkedy je poistenie zodpovednosti zamestnanca platné a účinné?

Poistenie začína platiť od začiatku nasledujúceho dňa, t .j. deň po uzatvorení poistnej zmluvy. Ak máte záujem poistenie zajednať od konkrétneho termínu, je to možné. Poistenie si môžete dojetnať na dobu určitú, v takomto prípade skončí v deň, ktorý je uvedený v poistnej zmluve. Ak by bolo poistenie dojednané na dobu neurčitú, tak sa každý rok automaticky obnovuje.

 

Pre koho je určené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania?

Poistenie za škodu spôsobenú zamestnávateľovi, nie je určené pre konkrétny typ profesie. Môžete byť napríklad aj manažér, pracovník vo výrobe alebo administratívny pracovník. Každý z nás môže spôsobiť svojmu  zamestnávateľovi škodu.

Poistenie zodpovednosti za škodu je určené pre zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, služobnom alebo štátnozamestnaneckom pomere u zamestnávateľov so sídlom na území Slovenskej republiky.

 

Postup v prípade vzniku škody

Postup pri vzniku škody závisí od konkrétnej situácie, zároveň sa môže líšiť od toho, čo škodu spôsobilo a kde sa stala.

Na začiatku musí zamestnávateľ v prípade škody, voči Vám vzniesť nárok na náhradu.

Vo všeobecnosti platí, že pri vzniku škody by ste mali neodkladne nahlásiť poistnú udalosť poisťovni na predpísanom tlačive. Zároveň bez zbytočného odkladu informujete zamestnávateľa. Dôležité je postupovať podľa pokynov poisťovne a dodržiavať pokyny poistného produktu. Väčšinou býva potrebné nahlásiť udalosť aj policajným orgánom a zabezpečiť potrebnú dokumentáciu, aby bolo možné efektívne vybaviť náhradu škody.

Koľko zamestnanec zaplatí za poistenie zodpovednosti za škodu?

Konkrétna suma, ktorú ako zamestnanec zaplatíte za poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania, sa nedá povedať presne bez vyplnenia potrebných údajov. Konečnú cenu ovplyvňuje výber poistenie a poistného produktu, Vaša profesia a potenciálne riziko Vašej práce, výška stanovenej poistnej sumy alebo individuálne faktory.

Po pár klikoch, ktoré vyplníte v našom formulári, sa dozviete konkrétne cenové ponuky jednotlivých poisťovní. Následne si môžete vybrať tú správnu pre Vás.

 

Územná platnosť poistenia zodpovednosti

Zahŕňa Váš výkon práce príležitostné cestovanie alebo dokonca prácu v zahraničí? Pri výbere konkrétneho poistenia miesto nezohráva žiadnu rolu. Územná platnosť poistenia sa okrem Slovenska môže vzťahovať na Európu alebo celý svet.

 

Škoda na aute zamestnávateľa

Vedeli ste, že zamestnávateľ nemá povinnosť svoje vozidlá poistiť voči havárii? Pripoistenie škody spôsobenej na motorovom vozidle zamestnávateľa, preto odporúčame všetkým zamestnancom, ktorí v práci používajú služobné vozidlo. Zodpovednosť zamestnanca za škodu na motorovom vozidle, nesie zamestnanec. Škodu, ktorú spôsobíte na firemnom vozidle, od Vás teda môže zamestnávateľ vymáhať. Ak ste už náhodou niekedy mali haváriu auta, určite viete, že škody môžu byť finančne nákladné. Škoda na aute môže byť spôsobená aj nesprávnym tankovaním paliva. V prípade, že by zamestnávateľ predsa len havarijne poistenie mal, môže od Vás vymáhať spoluúčasť na spôsobenej škode.

Alexander R., Bratislava
Cestovné poistenie
„Som vášnivý cestovateľ a v spoločnosti Respect direct mi odporučili poistenie, ktoré najviac vyhovuje mojim potrebám „
Odporúčania našich spokojných klientov
Jana L., Senec
Havarijné poistenie a PZP
„Operátorka na Call centre mi poradila to najvýhodnejšie poistenie pre moje nové auto. Ušetrila som čas a aj finančné prostriedky.“
Boris C., Hamuliakovo
Komplexné poistenie
„S akýmkoľvek poistením mňa a mojej rodiny sa veľmi rád zverujem do rúk spoločnosti Respect direct. Vždy mi našli a uzatvorili to najlepšie poistenie, ktoré som potreboval a pri nich viem, že nemusím mať starosť s porovnávaním a zháňaním toho najlepšieho. Všetko spravia za mňa rýchlo, komfortne a výhodne.“
Naši spokojní klienti