Stret so zverou – ako postupovať pri autonehode

Lukáš Ščehovič
12. júna 2024
334
ako poustupovať pri strete zo zverou

Zrážky so zverou sú na slovenských cestách častým javom, ktorý môže mať vážne následky nielen pre zvieratá, ale aj pre vodičov a pasažierov. Každý rok sa stanú stovky takýchto nehôd (je to okolo 1 000 incidentov za rok), ktoré vedú k materiálnym škodám a často aj k zraneniam či v niektorých prípadoch i k úmrtiam. Tento článok poskytne návod, ako postupovať po zrážke so zverou, aby ste minimalizovali škody a zabezpečili, že všetko prebehne v súlade so zákonom.

Predtým ako začneme písať o samotnom postupe, tak nemôžeme opomenúť, že veľa havárií alebo zrážiek je spôsobených práve nedostatkom pozornosti alebo vysokou rýchlosťou.

Najvýhodnejšie PZP poistenie online

Povinné zmluvné poistenie
Výpočet ceny

Dokazuje to aj štúdia z Indiana University: až 93 % dopravných nehôd je spôsobených ľudskou chybou. Medzi najčastejšie chyby patria:
1. Nepozornosť,
2. prekročenie rýchlosti,
3. nedostatočné sledovanie premávky.

Preto apelujeme v prvom rade na prevenciu a pozornosť na cestách, hlavne v horských alebo v lesných oblastiach. Maximálnu bezpečnosť zabezpečíte:

Sledovaním značiek: Dopravné značky upozorňujúce na zver (napr. Pozor zver) sú umiestnené na rizikových úsekoch ciest. V týchto oblastiach je potrebné zvýšiť opatrnosť.

Prispôsobením rýchlosti: V oblastiach so zvýšeným výskytom zveri, najmä v noci a ráno, znížte rýchlosť a buďte pripravení na náhlu prítomnosť zvierat na ceste. Vodiči by mali byť obzvlášť opatrní v blízkosti lesov, polí a vodných tokov, kde je pravdepodobnosť výskytu zveri vyššia​.

Zvýšenou pozornosťou: Vodiči by mali byť obzvlášť opatrní v blízkosti lesov, polí a vodných tokov, kde je pravdepodobnosť výskytu zveri vyššia.Ako postupovať pri zrážke so zverou?

Bezprostredne po zrážke so zverou je dôležité zachovať pokoj a nasledovať niekoľko krokov, ktoré vám pomôžu minimalizovať ďalšie riziká a správne zdokumentovať incident pre poisťovňu a orgány.

Zastavenie a bezpečnosť

  • Zastavenie vozidla: Ihneď po zrážke bezpečne zastavte vozidlo mimo cesty, ak je to možné. Zapnite výstražné svetlá a položiť výstražný trojuholník, aby ste upozornili ostatných vodičov na nebezpečenstvo.
  • Reflexná vesta: Ak vystúpite z vozidla, oblečte si reflexnú vestu. Je to povinné a zvyšuje vašu viditeľnosť a bezpečnosť, najmä v noci alebo za zníženej viditeľnosti​​.

Kontrola zranení

  • Skontrolujte zranenia: Skontrolujte, či nie sú zranené osoby v aute. Ak sú prítomné zranenia, poskytnite prvú pomoc a volajte záchrannú službu na číslo 155 alebo 112. Ak nie ste vyškolení v poskytovaní prvej pomoci, aspoň sa pokúste upokojiť zranené osoby a čakajte na príchod profesionálov​.
  • Držte vzdialenosť od zvery: Ak je zviera stále živé, nepribližujte sa k nemu. Zranené zviera môže byť vystrašené a môže reagovať agresívne.

Kontaktovanie polície

  • Volanie polície: Zavolajte políciu a oznámte im nehodu. Policajti prídu na miesto nehody, zdokumentujú situáciu a poskytnú vám potrebné potvrdenie pre poisťovňu. Toto potvrdenie je dôležité pri riešení poistnej udalosti​​.

Kontaktovanie poľovníckeho združenia

  • Informovanie poľovníckeho združenia: Informujte miestne poľovnícke združenie, ktoré má právo nakladať s uhynutou zverou. V žiadnom prípade nemanipulujte s uhynutou zverou, pretože to môže byť považované za pytliactvo. Poľovnícke združenie zabezpečí správne nakladanie s uhynutou zverou a jej odstránenie z cesty​.

Dokumentácia miesta nehody

  • Fotodokumentácia: Urobte fotografie miesta nehody, poškodenia vozidla a uhynutej zveri. Tieto fotografie budú dôležité pre poisťovňu a pri riešení poistnej udalosti. Fotografie by mali zachytávať aj širšie okolie nehody, aby bolo zrejmé, v akých podmienkach k nehode došlo.
  • Zaznamenanie údajov: Zaznamenajte si dátum, čas, miesto a okolnosti nehody, vrátane svedkov, ak sú prítomní. Tieto údaje môžu byť dôležité pri komunikácii s poisťovňou a pri možných právnych úkonoch. Čím viac detailov si zapíšete, tým ľahšie bude riešiť prípadné spory alebo otázky zo strany poisťovne​.

Dodržiavanie týchto krokov po zrážke so zverou vám pomôže správne zvládnuť situáciu, minimalizovať ďalšie riziká a zabezpečiť, že všetky potrebné kroky sú podniknuté pre následné riešenie poistnej udalosti.

Najvýhodnejšie PZP poistenie online

Povinné zmluvné poistenie
Výpočet ceny

Je v rámci PZP hradený stret so zverou?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) na Slovensku je zákonom predpísané poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Toto poistenie pokrýva škody spôsobené tretím stranám, teda iným účastníkom cestnej premávky, avšak škody na vašom vlastnom vozidle nie sú štandardne hradené z PZP.

Krytie PZP a stret so zverou

Škody na vašom vozidle spôsobené stretom so zverou nie sú zahrnuté v základnom PZP. Na tieto situácie sa nevzťahuje žiadna kompenzácia zo strany poisťovne v rámci povinného zmluvného poistenia. Ak chcete byť krytí proti škodám spôsobeným stretom so zverou, musíte si uzatvoriť havarijné poistenie alebo pripoistenie rizika stretu so zverou​​ k PZP.

Havarijné poistenie a pripoistenie

  • Havarijné poistenie: Toto poistenie pokrýva škody na vašom vlastnom vozidle, vrátane škôd spôsobených stretom so zverou. Havarijné poistenie je dobrovoľné, ale poskytuje široké krytie, ktoré zahŕňa nielen stret so zverou, ale aj škody spôsobené haváriou, vandalizmom, krádežou či prírodnými živlami​​.
  • Pripoistenie rizika stretu so zverou k PZP: Niektoré poisťovne ponúkajú možnosť pripoistenia rizika stretu so zverou k základnému PZP. Toto pripoistenie môže byť vhodnou alternatívou pre majiteľov starších vozidiel, kde by cena havarijného poistenia bola neprimerane vysoká v porovnaní so zostatkovou hodnotou vozidla​.

PZP s pripoistením stretu zo zverov alebo havarijné poistenie si môžete môžete ľahko dojednať u nás online cez www.respect-direct.sk

Najvýhodnejšie havarijné poistenie online

Zdieľať článok:
Podobné články