Čo je PZP?

Lukáš Ščehovič
13. marca 2024
306
Ako poistiťauto, PZP, povinné zmluvné poistenie


PZP je skratka pre povinné zmluvné poistenie motorového vozidla, ktoré je nevyhnutným poistením pre každého vodiča.

Čo je povinné zmluvné poistenie?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) predstavuje základný typ poistenia, ktorý je zákonom vyžadovaný pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel vrátane áut, motocyklov a iných kategórií vozidiel na Slovensku a v mnohých ďalších krajinách. Toto poistenie slúži na ochranu pred finančnými následkami, ktoré môžu vyplynúť z poškodení spôsobených tretím osobám pri prevádzke motorového vozidla.

Najvýhodnejšie PZP poistenie online

Povinné zmluvné poistenie
Výpočet ceny

Čo kryje PZP  – povinné zmluvné poistenie?

Základné krytie PZP zahŕňa škody spôsobené na zdraví alebo majetku tretích osôb. To znamená, že ak spôsobíte dopravnú nehodu, poistka pokryje náklady spojené s liečbou zranení tretích osôb, opravou poškodených vozidiel alebo iného majetku. Všetky motorové vozidlá musia mať uzavreté PZP bez ohľadu na to, či sú v prevádzke alebo nie. Krytie zahŕňa aj náklady spojené s právnym zastúpením a stratu na ušlom zisku poškodeného.

Povinné zmluvné poistenie je nevyhnutným nástrojom na ochranu nielen samotných vodičov, ale aj všetkých účastníkov cestnej premávky. Umožňuje zmierniť finančné následky nehôd a zabezpečiť, aby osoby poškodené v dôsledku prevádzky motorových vozidiel neboli zanechané bez náhrady.

Výber správnej poisťovne a poistného produktu môže vodičom priniesť nielen pokoj na ceste, ale aj istotu, že v prípade nešťastia budú ich záujmy a záujmy poškodených strán adekvátne chránené. Online kalkulačky a porovnávače PZP poskytujú cennú pomoc pri rozhodovaní, umožňujú rýchlo a efektívne porovnať ponuky rôznych poisťovní, čím uľahčujú výber najvýhodnejšej poistnej zmluvy pre každého vodiča.

Čo nekryje štandardne PZP

  • Škody na vlastnom vozidle alebo majetku (to kryje havarijné poistenie).
  • Úmyselne spôsobené škody.
  • Škody vzniknuté pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.
  • Ak vozidlo šoféruje osoba bez platného vodičského oprávnenia

Časté otázky o krytí pri PZP:

Pokryje PZP škodu, ak ju spôsobím mimo SR?

Škody z povinného zmluvného poistenia (PZP) sa kryjú v krajinách, ktoré sú členmi Systému zelenej karty. Systém zelenej karty slúži na uľahčenie vybavovania škôd v prípade dopravných nehôd, kde vznikne škoda na majetku, živote a zdraví. Členovia tohto systému zahŕňajú všetky krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktorý zahŕňa všetky členské štáty Európskej únie plus Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, a ďalšie krajiny, ako sú Švajčiarsko, Srbsko a ďalšie štáty na západnom Balkáne, ako aj krajiny bývalého Sovietskeho zväzu a niektoré krajiny Blízkeho východu a Severnej Afriky.

Ako rýchlo sa vyplácajú náhrady z PZP?

Podľa zákona o poisťovníctve a príslušných právnych predpisov, poisťovňa musí rozhodnúť o poistnej udalosti a vyplatiť náhradu škody alebo informovať poškodeného o zamietnutí jeho požiadavky v lehote do 30 dní od doručenia kompletného ohlásenia škody. Ak je na preskúmanie nároku a určenie výšky škody potrebné získať dodatočné informácie alebo dokumenty, môže sa táto lehota predĺžiť.

Zvýšenie PZP po nehode

Po spôsobení dopravnej nehody môže dôjsť k zvýšeniu ceny PZP pri obnove poistnej zmluvy. Toto zvyšovanie je dôsledkom prehodnotenia rizikového profilu vodiča poisťovňou. Vodiči s bezproblémovým škodovým priebehom naopak môžu získať zľavy na svoje poistenie.

Čo ak nezaplatím PZP?

Nezaplatením PZP môže poistná zmluva zaniknúť a spôsobiť vážne dôsledky vrátane pokút alebo zákazu ďalšieho používania vozidla na verejných cestách. V prípade spôsobenia škody bez platného PZP bude musieť vodič uhradiť všetky náklady spojené s nehodou z vlastných zdrojov.

Čo ak nemám PZP?

Ako sme vyššie spomínali jazda bez platného povinného zmluvného poistenia je výrazne sankcionovaná. Ak spôsobíte nehodu bez platného poistenia, okrem hore uvedených sankcií budete nútení uhradiť všetky škody z vlastného vrecka. Slovenská kancelária poisťovateľov môže pokryť škody z garančného fondu, avšak následne si tieto náklady vymôže späť od nepoisteného vodiča.

Najvýhodnejšie PZP poistenie online

Povinné zmluvné poistenie
Výpočet ceny

Pripoistenia k PZP

Pripoistenia k PZP, ako sú poistenie čelného skla, živelné udalosti, krádež vozidla či úrazové poistenie posádky, poskytujú dodatočnú ochranu a prispôsobujú poistnú ochranu individuálnym potrebám a obavám každého vodiča. Tieto doplnkové poistenia umožňujú vytvoriť komplexnú ochranu nielen proti finančným stratám spojeným s poškodením tretích osôb, ale aj proti rizikám poškodenia alebo straty vlastného vozidla.

Pre lepšiu ochranu je možné k PZP uzavrieť rôzne pripoistenia, napríklad:

  • Pripoistenie právnej ochrany.
  • Pripoistenie čelného skla
  • Pripoistenie vodiča pre prípad úrazu.
  • Pripoistenie stretu zo zverov
  • Pripoistenie cestujúcich vo vozidle.
  • Úrazové poistenie posádky

Prečo je dôležitý výber kvalitného PZP

Kvalitné PZP poskytuje nielen základnú ochranu pred finančnou zodpovednosťou, ale aj pokojnú myseľ pri riadení. Pri výbere PZP je dôležité zvážiť nie len cenu poistenia, ale aj prípadné doplnkové krytie, ktoré môže poskytnúť cennú ochranu v rôznych nepredvídaných situáciách.

Je dôležité, aby vodiči nezabúdali na pravidelnú kontrolu platnosti svojho PZP a boli si vedomí dátumu jeho exspirácie, aby predišli riziku jazdy bez platného poistenia. V prípade zmien vo vlastníctve vozidla, zmien adresy alebo iných podstatných zmien je potrebné tieto informácie včas aktualizovať u svojej poisťovne.

V konečnom dôsledku, PZP predstavuje základný kameň bezpečnosti na cestách. Jeho existencia a povinnosť jeho uzatvorenia prispievajú k zodpovednejšiemu správaniu vodičov a znižujú potenciálne finančné bremeno nehôd na jednotlivcoch, ktorí by inak mohli čeliť obrovským nákladom spojeným s kompenzáciou škôd, ktoré spôsobili.

Zdieľať článok:
Podobné články