Čo je Havarijné poistenie  – KASKO

Lukáš Ščehovič
30. apríla 2024
45

Havarijné poistenie, známe tiež ako KASKO, predstavuje dôležitú formu ochrany pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel. Na rozdiel od povinného zmluvného poistenia (PZP), ktoré kryje škody spôsobené tretím osobám, havarijné poistenie chráni predovšetkým majetok samotného poistenca – jeho vozidlo. To zahŕňa škody vzniknuté nehodou, krádežou, vandalizmom, živelnými pohromami a ďalšími nešťastnými udalosťami, ktoré môžu vozidlu spôsobiť vážne škody.

Čo kryje havarijné poistenie

Havarijné poistenie kryje širokú škálu rizík, vrátane škôd na vozidle spôsobených haváriou, živelnými katastrofami (napr. záplavami, krupobitím), krádežou vozidla, vandalizmom, alebo škodami spôsobenými stretom so zverou. Mnohé poisťovne ponúkajú možnosť pripoistenia pre poškodenie čelných a ostatných skiel, poškodenie spôsobené hlodavcami, ako aj úrazové poistenie pre vodiča a spolujazdcov.

Kedy sa oplatí uzatvoriť havarijné poistenie?

Uzatvoriť havarijné poistenie sa oplatí, ak chcete mať pokojnú myseľ pri myšlienke na možné nehody alebo škody spôsobené na vašom vozidle. Je to rozumná voľba pre majiteľov novších, drahších alebo financovaných vozidiel na úver, ako aj pre tých, ktorí cestujú do rizikových oblastí alebo majú vyššie riziko vzniku škôd (napr. parkovanie v nechránených oblastiach).

Kedy je havarijné poistenie povinné?

Havarijné poistenie nie je zákonom povinné, okrem prípadov, kedy vozidlo financujete prostredníctvom leasingu alebo úveru. V takýchto situáciách väčšinou leasingové spoločnosti alebo banky vyžadujú uzavretie havarijného poistenia na ochranu svojej investície.

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením

Zatiaľ čo povinné zmluvné poistenie (PZP) pokrýva škody spôsobené tretím osobám, havarijné poistenie chráni váš vlastný majetok. PZP je, ako už názov napovedá, povinné pre všetkých majiteľov motorových vozidiel, kým havarijné poistenie je dobrovoľné a jeho hlavným účelom je poskytnúť vám finančnú ochranu proti škodám na vašom vozidle.

Čo je GAP poistenie

GAP poistenie, čiže poistenie finančnej straty, je špecifický typ poistenia určený na krytie rozdielu medzi kúpnou cenou vozidla a jeho aktuálnou trhovou hodnotou v momente poistnej udalosti ako je totálna škoda alebo krádež. Je to ideálne riešenie pre nové vozidlá alebo autá na leasing, keďže kompenzuje finančnú stratu v prípade týchto udalostí.

Najlacnejšie havarijne poistenie

Najlacnejšie havarijné poistenie sa dá nájsť prostredníctvom porovnávania ponúk rôznych poisťovní. Cena poistenia závisí od mnohých faktorov vrátane typu vozidla, veku a skúseností vodiča a vybranej spoluúčasti. K získaniu najlepšej ceny je dôležité si vybrať len tie krytia, ktoré sú pre majiteľa vozidla a jeho štýl jazdy naozaj relevantné.

Oplatí sa najlacnejšie poistenie?

Pri výbere havarijného poistenia nie je vždy najlacnejšia ponuka tou najlepšou voľbou. Je dôležité zvážiť rozsah krytia a kvalitu služieb poisťovne. Vyššie spoluúčasti môžu spôsobiť nepríjemné finančné náklady v prípade nehody.

Koľko stojí havarijne poistenie

Cena havarijného poistenia je individuálna a závisí od množstva faktorov vrátane hodnoty vozidla, jeho veku, typu, výkonu motora, miesta bydliska poistenca, jeho histórií nehodovostí a vodičských skúseností .

Výpočet havarijného poistenia – online kalkulačka

Ako sme vyššie spomínali výpočet ceny havarijného poistenia je založený na detailnom posúdení rizika a individuálnych potrieb každého klienta a poisťovne zohľadňujú množstvo faktorov vrátane typu vozidla. Využitím online kalkulačky havarijného poistenia môžu budúci poistenci ľahko získať orientačnú cenovú ponuku založenú na ich špecifikách a uzatvoriť si poistenie do pár minút.

Najlepšie havarijne poistenie

Najlepšie havarijné poistenie by malo pokrývať všetky riziká, ktoré reálne hrozia majiteľovi vozidla, za primeranú cenu. Je dôležité zvážiť vlastné potreby a riziká, ako aj dôkladne porovnať ponuky rôznych poisťovní, pričom nezabudnúť na kvalitu poskytovaných služieb a spokojnosť existujúcich klientov.

Doplnkové pripoistenia pre havarijné poistenie

Okrem základného krytia si môžete do havarijného poistenia pridať rôzne doplnkové pripoistenia, ako sú poistenie skiel, batožiny, úrazové poistenie pre vodiča a spolujazdcov, či poistenie proti škodám spôsobeným hlodavcami. Výber správnych pripoistení môže výrazne zvýšiť rozsah ochrany.

Zdieľať článok:
Podobné články